در سال 1384 به منظور تامین بهتر قطعات ، اولین کانتینر قطعات خودرو های ایرانی با برندهای کاسکو و سنیکا از کشور چین وارد کشور ایران شد و این آغاز همکاری شرکت آریان خودرو خاورمیانه با شرکت های معتبر چین بود .