امشب چهارشنبه مورخ 27 / 9 /92 با ما باشید با برنامه تلویزیونی همت ماندگار صنعت پایدار در ساعت 22 که در آن به عملکرد 30 ساله ی این شرکت و نحوه ی مدیریت و مشتری مداری می پردازیم .

Loading Conversation