شرکت آریان خودرو خاورمیانه توانست پس از اخذ زمینی به مساحت 13000 متر مربع در شهرک صنعتی شماره 2 در تاریخ جواز تاسیس کارخانه تولید قطعات پلیمری و رنگ را دریافت کند .

Loading Conversation