امشب ، فردا شب و شنبه شب مهمان خانه های شما‌ هستیم در طول برنامه ی تلویزیونی شب های کرمان. پخش ساعت ۹ از شبکه استانی

#